Valberedningens förslag

Vänner i MUF Stockholm, Vid valberedningens sammanträde onsdagen den 28 januari 2015 beslutades att föreslå nedanstående personer till distriktsstyrelse, MSU-kommitté, ombud till Moderata Ungdomsförbundets förbundsstämma och Moderat Skolungdoms rikskonferens samt verksamhetsrevisorer […]

Personalinformation

Som ny ombudsman för Muf Stockholm har Oliver Rykatkin anställts. Oliver har tidigare bland annat varit ledamot i Muf Nacka och i MSU kommittén. Jag vill hälsa Oliver varmt välkommen […]

MUF Stockholms distriktsstämma 2015

Härmed kallas samtliga distriktets medlemmar till distriktsstämma för Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms län. Datum: 13 februari kl 17:00 -15 februari 2014 Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Distriktsstämman är MUF Stockholms […]