MUF Stockholm

Ny distriktsstyrelse och MSU Kommitté

Under Distriktsstämman så valdes det en ny distriktsstyrelse och MSU Kommitté. Den nya distriktsstyrelsen består av: Distriktsordförande: Sofia Fölster(ny position) 1:e vice distriktsordförande: Delmon Haffo(ny position) 2:e vice distriktsordförande: Magdalena […]

Valberedningens förslag

Vänner i MUF Stockholm, Vid valberedningens sammanträde onsdagen den 28 januari 2015 beslutades att föreslå nedanstående personer till distriktsstyrelse, MSU-kommitté, ombud till Moderata Ungdomsförbundets förbundsstämma och Moderat Skolungdoms rikskonferens samt verksamhetsrevisorer […]

Personalinformation

Som ny ombudsman för Muf Stockholm har Oliver Rykatkin anställts. Oliver har tidigare bland annat varit ledamot i Muf Nacka och i MSU kommittén. Jag vill hälsa Oliver varmt välkommen […]