Arkiv för november, 2012

Kallelse till MUF Stockholms distriktsstämma 2013

Härmed kallas samtliga distriktets medlemmar till distriktsstämma för Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms län.

Datum: 8-9 februari 2013
Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Distriktsstämman är MUF Stockholms högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MUF Stockholm tycker i viktiga politiska frågor och vilka personer som ska leda distriktet under det kommande året. Ordinarie stämma hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att lyssna på spännande talare och lära sig om hur politik fungerar i praktiken.

På kvällen den 9 februari kommer MUF Stockholm att anordna en sedvanlig bankett.

Anmälan

I enighet med stadgan krävs att medlem anmäler sin närvaro till stämman senast två veckor innan stämmans öppnande för att inneha rösträtt, d.v.s. anmälan ska vara stämmogeneralen till handa senast den 25 januari.
Anmälan görs via länken nedan,
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHM4WlpmOTJwdlJ1RU4tQ1lWbHdaaUE6MQ

Motioner

Vill du väcka en motion till stämman (ett förslag) så skickar du den till Magdalena Schröder på magdalena.schroder@moderat.se senast den 1 januari. Handlingar till stämman kommer att finnas tillgängliga på ombudsmannens kontor i Moderaternas Hus på Stora Nygatan 30 senast två veckor före stämman.

Kandidaturer och nomineringar

Kandidaturer och nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Tina Ghasemi senast den 1 januari, till tina.ghasemi@moderat.se.

Håll utkik på mufstockholm.se och sidan ”MUF Stockholm” på Facebook för mer information.

Varmt välkommen,

Jessica Rosencrantz
Distriktsordförande
0702 02 15 77
jessica.rosencrantz@moderat.se

Magdalena Schröder
Stämmogeneral
0736 82 80 52
magdalena.schroder@moderat.se