Arkiv för januari, 2013

Personalinformation

Som ny ombudsman för MUF Stockholm har Fritz Lennáard anställts. Fritz har tidigare varit bland annat MSU-föreningsordförande, ledamot i MSU-kommittén och ledamot samt vice ordförande i MUF Kungsholmen.

Anställningen är en projektanställning, omfattandes deltid fram till den 1 juni då anställningen övergår i heltid.

Rekryteringen innebär en personalförstärkning och Fritz kommer att arbeta tillsammans med nuvarande ombudsman Magdalena Schröder.

Kraftigt stigande medlemstal och ett kommande valår ställer särskilda krav på vår organisation och vi kommer att återkomma kring arbetsfördelningen mellan de båda ombudsmännen.

Vi vill med detta hälsa Fritz varmt välkommen som ny ombudsman!

 

M21 – Hjärnornas kamp

M21 – Hjärnornas kamp

Kvällen före distriktsstämman arrangerar MUF Stockholm traditionsenligt M21. M21 är en fin tradition i Moderata ungdomsförbundet och Stockholm är ett av de distrikt som håller liv i den mytomspunna frågesporten.

I år, precis som alla andra år, tävlar vi i lag om fyra personer där en av dessa är springare. Frågesporten spelas i tre halvlekar med sju frågekategorier i varje. Ämnena skiftar mellan högt och lågt.

Lekledare detta år är MUF Stockholm-legenden Markus Nordström!

Anmälan av lag skickas till magdalena.schroder@moderat.se skriv ned:
Lagnamn:
Deltagare:
Motto:
Mål och huvudmotståndare:

När: Torsdagen den 7 februari
Klockan: 19.00
Var: MUF Stockholms lokal, Robert Almströmsgatan 2

Vilka föreningar kommer att ställa upp med ett lag och kan vi få se MST och MSU i ärlig kamp? Vågar DS blotta sina kunskaper dagen innan stämman? Hur många gamla distriktsorföranden kommer delta? Kommer knotten piska åldringarna? – Svaret får vi den sjunde!

Valberedningens förslag 2013

Vänner i Muf Stockholm,

Vid valberedningens sammanträde söndagen den 13 januari 2013 beslutades att föreslå nedanstående personer till distriktsstyrelse, MSU-kommitté, ombud till Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma och Moderat Skolungdoms rikskonferens samt verksamhetsrevisorer och revisor.

Valberedningen valdes vid ordinarie distriktsstämma 2012 och har bestått av: Tina Ghasemi (sammankallande), Pär Holmbäck, Niosha Esfahani, Edward Dahlbäck Rörström, Filip Solsjö* och Louise Stenberg (representant för Moderat Skolungdom).

Valberedningen har baserat sitt förslag på intervjuer med kandidater till distriktsstyrelse** och MSU-kommitté, emottagna föreningsnomineringar samt skriftliga kandidaturer.

Valberedningens förslag är ett sammanhållet helhetsförslag. De föreslagna kandidaterna bedöms kunna samarbeta väl och besitter kunskaper och erfarenheter som kompletterar och förstärker varandra. Samtliga föreslagna kandidater är väl förankrade hos distriktets föreningar – att döma av de föreningsnomineringar som inkommit till valberedningen.

Valberedningen föreslår stämman välja följande personer:

Distriktsstyrelsen

Distriktsordförande: Jessica Rosencrantz (omval)
1:a vice distriktsordförande: Sofia Fölster (omval)
2:a vice distriktsordförande: Filip Solsjö (nyval)
Ledamöter: Delmon Haffo (nyval)
Christopher Hamrén (omval)
Sofia Kacim (omval)
Arin Karapet (omval)
Erik Ottoson (omval)
Sarah Roos (nyval)
Helena Walentowicz (nyval)

MSU- kommittén

Ordförande: Felix Andersson (ny position)
Vice ordförande: Axel Krottler (nyval)
Ledamöter: Nils Annink (nyval)
Isabella Croon (omval)
Emma Jogic (nyval)
Carl Nordblom (nyval)

Ombud till Moderata ungdomsförbundets arbetsstämma 2013

 1. Jessica Rosencrantz
 2. Sofia Fölster
 3. Filip Solsjö
 4. Erik Ottosson
 5. Arin Karapet
 6. Christopher Hamrén
 7. Sofia Kacim
 8. Delmon Haffo
 9. Helena Walentowicz
 10. Sarah Roos
 11. Felix Andersson
 12. Axel Krottler
 13. Sophia Granswed
 14. Louise Stenberg***
 15. Mikael Lind
 16. Jasmin Farid
 17. Jeanette Widén
 18. Gustel Wärnberg
 19. Alexander Rosenberg
 20. Hamed Abbasi
 21. Carl Henrik Svensson
 22. Ina Djurestål
 23. Antonia Jaksic
 24. Carl Göransson
 25. Siri Steijer
 26. Fritz Lennaard

Ombud till Moderat Skolungdoms rikskonferens 2013

 1. Felix Andersson
 2. Axel Krottler
 3. Isabella Croon
 4. Emma Jogic
 5. Nils Annink
 6. Carl Nordblom
 7. Cassandra Jacobsson
 8. Fritz Lennaárd
 9. Gustel Wärnberg
 10. Carolina Starkhammar
 11. Filip Wiljander
 12. Hugo Hegart
 13. Filippa Swiech
 14. Hanna Werner

Verksamhetsrevisorer

Arba Kokalari (ordinarie)
Petter Krönmark (ersättare)

Ekonomisk revisor

PWC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers)

*= Filip Solsjö begärde entledigande från valberedningen den 13 december.
**=Samtliga kandidater har intervjuats av valberedningen utom Benjamin Dousa som uteblev från valberedningsintervjun efter att meddelat förhinder samma tid som intervjun skulle ha ägt rum. Benjamin erbjöds en ny tid av valberedningen men tackade nej till denna.
***=Louise Stenberg deltog varken i beslutet eller i diskussionerna.

Eventuella frågor gällande valberedningsförslaget hänvisas till Tina Ghasemi på 0761-20 89 65 alt. tina.ghasemi@moderat.se.

Med vänlig hälsning,

Valberedningen

Ny chefredaktör för MUF Stockholms medlemstidning Forum

Fredrik Kärrholm lämnade med 2012 års sista nummer sin roll som chefredaktör för MUF Stockholms medlemstidning Forum.

Jag vill varmt tacka Fredrik för hans utomordentliga insatser och önska honom all lycka till i sina framtida uppdrag!

Samtidigt välkomnar jag Siri Steijer som ny chefredaktör.

Siri har ingått i redaktionen för Forum under det gångna året och har även arbetat som reporter på lokaltidningen Nacka Värmdö Posten.

Siri studerar programmet Journalistik och multimedia på Södertörns Högskola, men har just nu tagit studieuppehåll för att göra en fem månader lång praktik på borgerliga ledarredaktioner runtom i Sverige. Praktiken är kopplad till Svenska Nyhetsbyråns skribentskola som hon gick under hösten 2012.

Siri kommer själv att återkomma med mer information om tidningens fortsatta arbete, men hör gärna av dig till henne om du är intresserad av att skriva för tidningen!

Kontaktuppgifter till Siri:

Telefon: 0736-30 89 22

Mail: siri.steijer@gmail.com

Med vänliga hälsningar,

Jessica Rosencrantz

Distriktsordförande MUF Stockholm