Sök till Futurum, MUF Stockholms spetsutbildning

Futurum

Futurum är distriktets spetsutbildning för framtidens ledare i Moderata ungdoms-­‐ förbundet i Stockholm och Moderaterna i Stockholm stad och län. Utbildningen syftar till att utveckla deltagarna inom områdena politik, ledarskap och kommunikation.

Är du den vi söker?

Skicka ansökan senast 24 mars till: magdalena.schroder@moderat.se

Inkludera på max 2 sidor:
• En kort text om vem du är
• Vilka uppdrag du har
• Varför du vill bli antagen samt dina förväntningar på utbildningen och på mentorskapet 

Futurum är en högkvalitativ, skräddarsydd, utbildning som vänder sig till dig som är medlem i Moderata ungdomsförbundet i Stockholm och som har en betydande befattning/ framträdande roll i distriktet och som vill fortsätta utvecklas. Inbjudna talare kommer från såväl moderaterna som från andra delar av samhället.

Utbildningen är subventionerad och deltagaravgiften är endast 350 kr. MUF Stockholm ser Futurum som en investering och ställer därför höga närvarokrav på samtliga utbildningsdelar.

Futurum 2013-­‐2014 innehåller tre olika delmoment: politik, ledarskap och kommunikation. Utöver delmomenten genomförs under året även ett individuellt mentorskapsprogram. Utbildningen avslutas med en examinationsresa utomlands.

Politik

Inom delmomentet politik ger vi en fördjupad ideologisk kunskap, kombinerat med kunskaper om praktisk politik.

Ledarskap

Här inriktar vi oss på ledarskaps-­‐ och personutveckling. Syftet är att ge insikter anpassade till olika situationer och miljöer som du som ledare kan ha nytta av i dina uppdrag.

Kommunikation

Vi fokuserar på opinionsbildning och talteknik. Genom olika retorikövningar ger vi verktyg för att bli bättre på att argumentera och övertyga.

Mentorskapsprogram

Syftet med mentorskapsprogrammet är att mentorerna ska agera bollplank för adepterna rörande karriär och personlig utveckling. Mentorns roll är att ge adepten förtroende, stöd och feedback genom regelbundna möten. De individuella mötena sker på eget initiativ av adept/mentor.

Upplägg

Huvudansvarig för Futurum är Markus Nordström. Mentorskapsprogrammet löper över hela året. De tre delmomenten är uppdelade på tre helgträffar som äger rum i Stockholm. Examinationsresan genomförs i början av/under våren 2014. Datumen för de tre helgträffarna är preliminärt: 27-­‐28 april, 28-­‐29 september, 30 nov-­‐1 dec. Utbildningen kommer även att inkludera vissa kursuppgifter inför helgträffarna.

Examination

Samtliga deltagare diplomeras på MUF Stockholms stämma. Utbildningen avslutas med en examinationsresa utomlands. Resan syftar till att besöka olika politiska verksamheter, tanke-­‐ smedjor, träffa politiska företrädare  mm.

Skicka din ansökan redan idag! 

Kommentarer är avstängt.