Arkiv för november, 2013

MUF Stockholms Distriktsstämma 2014

Härmed kallas samtliga distriktets medlemmar till distriktsstämma för Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms län.

Datum: 31 januari kl 17:00 – 22:30 -1 februari 2014 kl 9:00 – 18:00
Plats: Norra Reals Aula, Roslagsgatan 1

Distriktsstämman är MUF Stockholms högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MUF Stockholm tycker i viktiga politiska frågor och vilka personer som ska leda distriktet under det kommande året. Ordinarie stämma hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att lyssna på spännande talare och lära sig om hur politik fungerar i praktiken.

På kvällen den 1 februari kommer MUF Stockholm att anordna en sedvanlig bankett, kostnad 350 kronor.

Anmälan
I enighet med stadgan krävs att medlem anmäler sin närvaro till stämman senast två veckor innan stämmans öppnande för att inneha rösträtt, d.v.s. anmälan ska vara stämmogeneralen till handa senast den 17 januari klockan 17:00.
Anmälan görs via länken: korta.nu/stamma14

Motioner
Vill du väcka en motion till stämman (ett förslag) så skickar du den till Fritz Lennaárd på fritz.lennaard@moderat.se senast den 12 december. Handlingar till stämman kommer att finnas tillgängliga senast två veckor före stämman.

Kandidaturer och nomineringar
Kandidaturer och nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Tina Ghasemi senast den 12 december, till tina.ghasemi@moderat.se.

Håll dig uppdaterad med hjälp av facebook eventet: https://www.facebook.com/events/444614648984298/

Varmt välkommen,

Fritz Lennaárd
Stämmogeneral
0736 86 56 56
Fritz.lennaard@moderat.se

Jessica Rosencrantz
Distriktsordförande
0702 02 15 77
jessica.rosencrantz@moderat.se

MUF Stockholms Rhetoric Boot Camp

MUF Stockholm anordnar för första gången ett exklusivt Rhetoric boot camp för sina medlemmar!

Utbildningen hålls på Quality Hotel i Nacka 23-24/11. Under helgen kommer deltagarna främst ägna sig åt praktiska övningar i konsten att tala och debattera.

Vi ställer höga krav på de deltagare som kommer med vad gäller närvaro och prestation under helgen. Vi har också stora förväntningar att de deltagare som gått utbildningen tar många skoldebatter och klasspresentationer under valåret.

Helgen är subventionerad av MUF Stockholm och deltagare betalar endast en symbolisk avgift på 300 kr för utbildningen.

Anmäl dig till sofia@schlingmann.se med en motivering till varför du ansöker, dina mål med utbildningen och beskriv dina förbättringsområden. Anmälan ska vara Sofia Kacim tillhanda senast 18 november.

Du får ett svar senast den 19/11 om du blivit antagen.

Vi ser fram emot din ansökan!