Arkiv för december, 2014

Personalinformation

Som ny ombudsman för Muf Stockholm har Oliver Rykatkin anställts. Oliver har tidigare bland annat varit ledamot i Muf Nacka och i MSU
kommittén. Jag vill hälsa Oliver varmt välkommen som ny ombudsman!

Fritz Lennaárd avslutar sin anställning som ombudsman den 31 december för att återgå till studier på Stockholms Universitet. Magdalena Schröder har i dagarna avslutat sin anställning som ombudsman för att bla arbeta på fastighetsbolaget Amasten.

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till både Magdalena och Fritz för den tid som varit och önskar dem all lycka till i fortsatta utmaningar och livet som idéell Muf: are!

Med vänliga hälsningar,

Jessica Rosencrantz
Distriktsordförande MUF Stockholm

MUF Stockholms distriktsstämma 2015

Stämmobild 2015

Härmed kallas samtliga distriktets medlemmar till distriktsstämma för Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms län.

Datum: 13 februari kl 17:00 -15 februari 2014
Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Distriktsstämman är MUF Stockholms högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MUF Stockholm tycker i viktiga politiska frågor och vilka personer som ska leda distriktet under det kommande året. Ordinarie stämma hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att lyssna på spännande talare och lära sig om hur politik fungerar i praktiken.

På kvällen den 14 februari kommer MUF Stockholm att anordna en sedvanlig bankett, kostnad 350 kronor.

Anmälan
I enighet med stadgan krävs att medlem anmäler sin närvaro till stämman senast två veckor innan stämmans öppnande för att inneha rösträtt, d.v.s. anmälan ska vara stämmogeneralen till handa senast den 30 januari klockan 17:00. Anmälans görs på http://goo.gl/forms/AnoS6Yi7Ki

Motioner

Vill du väcka en motion till stämman (ett förslag) så skickar du den till Felix Andersson på felix.andersson@moderat.se senast den 1 januari. Handlingar till stämman kommer att finnas tillgängliga senast två veckor före stämman.

Kandidaturer och nomineringar
Kandidaturer och nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Tina Ghasemi senast den 1 januari, till tina.ghasemi@moderat.se.

Håll utkik på mufstockholm.se och Facebook-eventet för mer information.

Varmt välkommen,

Felix Andersson
Stämmogeneral
0737 87 69 39
felix.andersson@moderat.se

Jessica Rosencrantz
Distriktsordförande
0702 02 15 77
jessica.rosencrantz@moderat.se