MUF Stockholms distriktsstämma 2016

Omslag2016Härmed kallas samtliga distriktets medlemmar till distriktsstämma för Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm.

Datum: 12 februari kl. 17:00 -14 februari 2015 kl. 15:00

Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Distriktsstämman är MUF Stockholms högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MUF Stockholm tycker i viktiga politiska frågor och vilka personer som ska leda distriktet under det kommande året. Ordinarie stämma hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att lyssna på spännande talare och lära sig om hur politik fungerar i praktiken.

På kvällen den 13 februari kommer MUF Stockholm att anordna en sedvanlig bankett. Kostnad för denna är 350 kr och anmälan är bindande. Anmäler du dig till banketten förbinder du dig därmed att betala 350 kr till MUF Stockholms BG 570-0380 senast den 30 januari. Märk betalningen med ”Bankett + ditt namn”

Anmälan
I enighet med stadgan krävs att medlem anmäler sin närvaro till stämman senast två veckor innan stämmans öppnande för att inneha rösträtt, d.v.s. anmälan ska vara stämmogeneralen till handa senast den 29 januari klockan 17:00. Anmälans görs på http://bit.ly/1neOXD8.

Motioner
Vill du väcka en motion till stämman (ett förslag) så skickar du den till distriktsstyrelsen på mufstockholm.motioner@moderat.se senast den 31 december. Handlingar till stämman kommer att finnas tillgängliga senast två veckor före stämman.

Kandidaturer och nomineringar
Kandidaturer och nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Jessica Rosencrantz senast den 31 december, till jessica.rosencrantz@moderat.se.

Håll utkik på www.mufstockholm.se och Facebook-eventet för mer information.

Sofia Fölster
Distriktsordförande
070 424-30 65
sofia.folster@moderat.se

Oliver Rykatkin
Stämmogeneral
073-682 80 52
oliver.rykatkin@moderat.se

Kommentarer är avstängt.