Alla inlägg av Oliver Rykatkin

Ny distriktsstyrelse och MSU Kommitté

Under Distriktsstämman så valdes det en ny distriktsstyrelse och MSU Kommitté.

Den nya distriktsstyrelsen består av:

Distriktsordförande: Sofia Fölster(ny position)
1:e vice distriktsordförande: Delmon Haffo(ny position)
2:e vice distriktsordförande: Magdalena Schröder(nyval)

Ledamöter:
Felix Andersson(omval)
Helena Walentowicz(omval)
Emma Jogic (ny position)
Carl Nordblom (nyval)
Fritz Lennaárd (nyval)
Louise Stenberg (nyval)
Sebastian Ridderskans (nyval)

Den nya MSU Kommittén består av:

Ordförande: John Baciu (ny position)
Vice ordförande: Erik Jonsson (ny position)

Ledamöter:
Caroline Svärd (nyval)
Diana Mamendi (nyval)
Savo Sevic (nyval)
Otto Pagels-Fick (nyval)

Valberedningens förslag

Vänner i MUF Stockholm,

Vid valberedningens sammanträde onsdagen den 28 januari 2015 beslutades att föreslå nedanstående personer till distriktsstyrelse, MSU-kommitté, ombud till Moderata Ungdomsförbundets förbundsstämma och Moderat Skolungdoms rikskonferens samt verksamhetsrevisorer och revisor.

Valberedningen valdes vid ordinarie distriktsstämma 2014 och har bestått av: Tina Ghasemi (sammankallande), Jennyfer Valgelata, Mikael Lind, Filip Solsjö, Erik Ottoson, och Karl-Gustel Wärnberg* (representant för Moderat Skolungdom).

*I och med Karl-Gustel Wärnberg inte kunde medverka i valberedningens arbete så deltog hans ersättare Axel Krottler i arbetet istället.

Valberedningen har baserat sitt förslag på intervjuer med kandidater till distriktsstyrelse och MSU-kommitté, mottagna föreningsnomineringar samt skriftliga kandidaturer.

Valberedningens förslag är ett sammanhållet helhetsförslag. De föreslagna kandidaterna bedöms kunna samarbeta väl och besitter kunskaper och erfarenheter som kompletterar och förstärker varandra. Samtliga föreslagna kandidater är väl förankrade hos distriktets föreningar – att döma av de föreningsnomineringar som inkommit till valberedningen.

Valberedningen föreslår stämman välja följande personer:

Distriktsstyrelsen

Distriktsordförande: Sofia Fölster (ny position)
1:a vice distriktsordförande: Delmon Haffo (ny position)
2:a vice distriktsordförande: Magdalena Schröder (nyval)
Ledamöter:
Helena Walentowicz (omval)
Felix Andersson (omval)
Emma Jogic (ny position)
Carl Nordblom (nyval)
Fritz Lennaárd (nyval)
Louise Stenberg (nyval)
Sebastian Ridderskans (nyval)

MSU- kommittén

Ordförande: John Baciu (ny position)
Vice ordförande: Erik Jonsson (ny position)
Ledamöter:
Caroline Svärd (nyval)
Diana Mamendi (nyval)
Savo Sevic (nyval)
Otto Pagels-Fick (nyval)

Ombud till Moderata ungdomsförbundets arbetsstämma 2015

 1. Sofia Fölster
 2. Delmon Haffo
 3. Magdalena Schröder
 4. Felix Andersson
 5. Fritz Lennaárd
 6. Helena Walentowicz
 7. Carl Nordblom
 8. Louise Stenberg
 9. Sebastian Ridderskans
 10. Emma Jogic
 11. John Baciu
 12. Erik Jonsson
 13. Sofia Widegren
 14. Jennie Lindqvist
 15. Love Bergström
 16. Jakob Gegerfelt
 17. Filip Wiljander
 18. Karolina Fyrek
 19. Carl Henrik Svenson
 20. Arin Karapet
 21. Fredrik Bergqvist
 22. Büsra Kocatürk
 23. Fredrik Wallner
 24. Fredrik Wevle
 25. Mattias Askersson

Ombud till Moderat Skolungdoms rikskonferens 2014

 1. John Baciu
 2. Erik Jonsson
 3. Caroline Svärd
 4. Diana Mamendi
 5. Savo Sevic
 6. Otto Pagels-Fick
 7. Amanda Broberg
 8. Marcus Rajkowski
 9. Ruben Trossmark
 10. Anton Claesson
 11. Noa Samenius
 12. Linnea Bendrot
 13. Jesper Hellsten

Verksamhetsrevisorer
Arba Kokalari (ordinarie)(omval)
Andrea Ström (ersättare)(nyval)

Ekonomisk revisor
PWC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers)(omval)

Eventuella frågor gällande valberedningsförslaget hänvisas till Tina Ghasemi på 070-447 46 45 alt. tina.ghasemi@moderat.se.

Med vänlig hälsning,

Valberedningen

Personalinformation

Som ny ombudsman för Muf Stockholm har Oliver Rykatkin anställts. Oliver har tidigare bland annat varit ledamot i Muf Nacka och i MSU
kommittén. Jag vill hälsa Oliver varmt välkommen som ny ombudsman!

Fritz Lennaárd avslutar sin anställning som ombudsman den 31 december för att återgå till studier på Stockholms Universitet. Magdalena Schröder har i dagarna avslutat sin anställning som ombudsman för att bla arbeta på fastighetsbolaget Amasten.

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till både Magdalena och Fritz för den tid som varit och önskar dem all lycka till i fortsatta utmaningar och livet som idéell Muf: are!

Med vänliga hälsningar,

Jessica Rosencrantz
Distriktsordförande MUF Stockholm