Alla inlägg i Okategoriserade

Tårtkalas utanför Rosenbad

Moderata ungdomsförbundet i Stockholm hyllar regeringen för att fler unga får ledigt i sommar. Den 1:a augusti höjs arbetsgivaravgiften för unga* vilket vi tror kommer leda till att fler unga får ledigt i sommar.

Med anledning av det bjöd MUF Stockholm in till tårtkalas utanför Rosenbad vid fyra tiden den första april för att fira.

– Vi firar att fler unga får vara lediga i sommar tack vare den höjda arbetsgivaravgiften. Det är nog många ungdomar som gläds åt att de får sommarlov och kan njuta av sommaren istället för att arbeta.

– Vi ser positivt på semester och välkomnar att regeringen vidtagit åtgärder redan i vårbudgeten för att färre unga ska sommarjobba. Den höjning av arbetsgivaravgiften som genomförs den första augusti kommer att leda till att färre unga får sommarjobb och då får vara lediga istället.

– Allt för många ungdomar arbetar stora delar sommaren och hinner knappt ha någon semester alls. Då tycker vi att det är bra att staten går in och ser till att höja arbetsgivaravgiften rejält så att färre unga kan arbeta för mycket i sommar.

– Vi delar generellt regeringens syn på höjningen arbetsgivaravgiften för unga men tycker att man borde vågat gå längre. Kanske borde arbetsgivaravgiften vara extra hög under sommarmånaderna just för att se till att Sveriges unga inte sommarjobbar utan får vara lediga.

* Den 1 augusti höjs arbetsgivaravgiften för unga med ca 10 % enheter, från idag 15,49% till efter den 1 augusti 25,46% enligt regeringens förslag i vårbudgeten.

1april 2015 1

MUF Stockholms vårutbildning

 

Vänner,
Lördagen 25 april är det dags för MUF Stockholms traditionsenliga vårutbildning!

Temat för vårutbildningen i år är utrikespolitik och vi kommer att få besök av en rad olika talare som pratar om aktuella ämnen och områden för det utrikespolitiska läget idag.

Vi kickar igång dagen i Praktsalen på Moderaternas hus i Gamla stan. Det kommer att bjudas på fika och lättare tilltugg under dagen, så se till att äta ordentlig lunch innan.

Vårutbildningen kommer att avslutas med en mycket trevlig bankett på restaurangen Bygget på Norrlandsgatan 11. Avgiften för hela utbildningen inklusive banketten ligger på 199kr och anmälan sker via länken nedan.

https://docs.google.com/forms/d/12_Oc8-yiCGsDYksJwEK0esO_BZ-OrbWsgadNBt6qGRc/viewform?c=0&w=1

Observera: Det räcker alltså inte att endast attenda på eventet.

Hoppas ni är lika taggade som vi, ochså ses vi den 25e!

Mer info finns på Facebook eventet: https://www.facebook.com/events/1459394571017497/


Vid frågor, kontakta utbildningsansvarig Helena Walentowicz eller ombudsman Oliver Rykatkin.

Forum Magazine söker nya skribenter

Marie Dahlén har tillträtt som ny chefredaktör för vår medlemstidning Forum Magazine. Marie söker just nu efter nya duktiga förmågor som ska hjälpa henne fortsätta ge ut Sveriges bästa MUF tidning. Är du sugen på att skriva om ideologi, politik, kampanjer, idéutveckling och organisationen? Hör av dig till Marie (marie.dahlen@moderat.se) med ansökan och skriftprov (Om du inte har skrivit artiklar eller insändare går det bra med något från skolan eller liknande, max 1,5 A4) . Du är varmt välkommen med frågor!

Forummag slide

 

Ny distriktsstyrelse och MSU Kommitté

Under Distriktsstämman så valdes det en ny distriktsstyrelse och MSU Kommitté.

Den nya distriktsstyrelsen består av:

Distriktsordförande: Sofia Fölster(ny position)
1:e vice distriktsordförande: Delmon Haffo(ny position)
2:e vice distriktsordförande: Magdalena Schröder(nyval)

Ledamöter:
Felix Andersson(omval)
Helena Walentowicz(omval)
Emma Jogic (ny position)
Carl Nordblom (nyval)
Fritz Lennaárd (nyval)
Louise Stenberg (nyval)
Sebastian Ridderskans (nyval)

Den nya MSU Kommittén består av:

Ordförande: John Baciu (ny position)
Vice ordförande: Erik Jonsson (ny position)

Ledamöter:
Caroline Svärd (nyval)
Diana Mamendi (nyval)
Savo Sevic (nyval)
Otto Pagels-Fick (nyval)

Valberedningens förslag

Vänner i MUF Stockholm,

Vid valberedningens sammanträde onsdagen den 28 januari 2015 beslutades att föreslå nedanstående personer till distriktsstyrelse, MSU-kommitté, ombud till Moderata Ungdomsförbundets förbundsstämma och Moderat Skolungdoms rikskonferens samt verksamhetsrevisorer och revisor.

Valberedningen valdes vid ordinarie distriktsstämma 2014 och har bestått av: Tina Ghasemi (sammankallande), Jennyfer Valgelata, Mikael Lind, Filip Solsjö, Erik Ottoson, och Karl-Gustel Wärnberg* (representant för Moderat Skolungdom).

*I och med Karl-Gustel Wärnberg inte kunde medverka i valberedningens arbete så deltog hans ersättare Axel Krottler i arbetet istället.

Valberedningen har baserat sitt förslag på intervjuer med kandidater till distriktsstyrelse och MSU-kommitté, mottagna föreningsnomineringar samt skriftliga kandidaturer.

Valberedningens förslag är ett sammanhållet helhetsförslag. De föreslagna kandidaterna bedöms kunna samarbeta väl och besitter kunskaper och erfarenheter som kompletterar och förstärker varandra. Samtliga föreslagna kandidater är väl förankrade hos distriktets föreningar – att döma av de föreningsnomineringar som inkommit till valberedningen.

Valberedningen föreslår stämman välja följande personer:

Distriktsstyrelsen

Distriktsordförande: Sofia Fölster (ny position)
1:a vice distriktsordförande: Delmon Haffo (ny position)
2:a vice distriktsordförande: Magdalena Schröder (nyval)
Ledamöter:
Helena Walentowicz (omval)
Felix Andersson (omval)
Emma Jogic (ny position)
Carl Nordblom (nyval)
Fritz Lennaárd (nyval)
Louise Stenberg (nyval)
Sebastian Ridderskans (nyval)

MSU- kommittén

Ordförande: John Baciu (ny position)
Vice ordförande: Erik Jonsson (ny position)
Ledamöter:
Caroline Svärd (nyval)
Diana Mamendi (nyval)
Savo Sevic (nyval)
Otto Pagels-Fick (nyval)

Ombud till Moderata ungdomsförbundets arbetsstämma 2015

 1. Sofia Fölster
 2. Delmon Haffo
 3. Magdalena Schröder
 4. Felix Andersson
 5. Fritz Lennaárd
 6. Helena Walentowicz
 7. Carl Nordblom
 8. Louise Stenberg
 9. Sebastian Ridderskans
 10. Emma Jogic
 11. John Baciu
 12. Erik Jonsson
 13. Sofia Widegren
 14. Jennie Lindqvist
 15. Love Bergström
 16. Jakob Gegerfelt
 17. Filip Wiljander
 18. Karolina Fyrek
 19. Carl Henrik Svenson
 20. Arin Karapet
 21. Fredrik Bergqvist
 22. Büsra Kocatürk
 23. Fredrik Wallner
 24. Fredrik Wevle
 25. Mattias Askersson

Ombud till Moderat Skolungdoms rikskonferens 2014

 1. John Baciu
 2. Erik Jonsson
 3. Caroline Svärd
 4. Diana Mamendi
 5. Savo Sevic
 6. Otto Pagels-Fick
 7. Amanda Broberg
 8. Marcus Rajkowski
 9. Ruben Trossmark
 10. Anton Claesson
 11. Noa Samenius
 12. Linnea Bendrot
 13. Jesper Hellsten

Verksamhetsrevisorer
Arba Kokalari (ordinarie)(omval)
Andrea Ström (ersättare)(nyval)

Ekonomisk revisor
PWC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers)(omval)

Eventuella frågor gällande valberedningsförslaget hänvisas till Tina Ghasemi på 070-447 46 45 alt. tina.ghasemi@moderat.se.

Med vänlig hälsning,

Valberedningen

Personalinformation

Som ny ombudsman för Muf Stockholm har Oliver Rykatkin anställts. Oliver har tidigare bland annat varit ledamot i Muf Nacka och i MSU
kommittén. Jag vill hälsa Oliver varmt välkommen som ny ombudsman!

Fritz Lennaárd avslutar sin anställning som ombudsman den 31 december för att återgå till studier på Stockholms Universitet. Magdalena Schröder har i dagarna avslutat sin anställning som ombudsman för att bla arbeta på fastighetsbolaget Amasten.

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till både Magdalena och Fritz för den tid som varit och önskar dem all lycka till i fortsatta utmaningar och livet som idéell Muf: are!

Med vänliga hälsningar,

Jessica Rosencrantz
Distriktsordförande MUF Stockholm

MUF Stockholms distriktsstämma 2015

Stämmobild 2015

Härmed kallas samtliga distriktets medlemmar till distriktsstämma för Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms län.

Datum: 13 februari kl 17:00 -15 februari 2014
Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Distriktsstämman är MUF Stockholms högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MUF Stockholm tycker i viktiga politiska frågor och vilka personer som ska leda distriktet under det kommande året. Ordinarie stämma hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att lyssna på spännande talare och lära sig om hur politik fungerar i praktiken.

På kvällen den 14 februari kommer MUF Stockholm att anordna en sedvanlig bankett, kostnad 350 kronor.

Anmälan
I enighet med stadgan krävs att medlem anmäler sin närvaro till stämman senast två veckor innan stämmans öppnande för att inneha rösträtt, d.v.s. anmälan ska vara stämmogeneralen till handa senast den 30 januari klockan 17:00. Anmälans görs på http://goo.gl/forms/AnoS6Yi7Ki

Motioner

Vill du väcka en motion till stämman (ett förslag) så skickar du den till Felix Andersson på felix.andersson@moderat.se senast den 1 januari. Handlingar till stämman kommer att finnas tillgängliga senast två veckor före stämman.

Kandidaturer och nomineringar
Kandidaturer och nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Tina Ghasemi senast den 1 januari, till tina.ghasemi@moderat.se.

Håll utkik på mufstockholm.se och Facebook-eventet för mer information.

Varmt välkommen,

Felix Andersson
Stämmogeneral
0737 87 69 39
felix.andersson@moderat.se

Jessica Rosencrantz
Distriktsordförande
0702 02 15 77
jessica.rosencrantz@moderat.se

Tack alla hjältar i MUF Stockholm

Jag vill även här passa på att tacka alla otroliga hjältar i MUF Stockholm. I dag är på många sätt en besvikelsernas dag. Vi hade hoppats på ett helt annat resultat. Samtidigt är jag oerhört stolt över Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm och alla medlemmar som har visat en helt otrolig kämparglöd. Ett ointagligt opinionsgap blev till en valrysare och Muf Stockholm har spurtat som aldrig förr. Tack till alla er!

Nu ska vi analysera och fundera, men framför allt ladda om för en ny kampanj, ett nytt val och ett arbete för att återigen vinna väljarnas förtroende.

Stort tack till er alla! Jag har aldrig varit så stolt som ordförande.

Med vänliga hälsningar,
Jessica Rosencrantz

Varning för stockholmarna – En vitbok för Karin Wanngård (S)

Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm
Pressmeddelande
2014-09-11

Varning för stockholmarna – En vitbok för Karin Wanngård (S)

Karin Wanngård (S) aspirerar på en av landets tyngsta politiska förtroendeuppdrag. Att vara finansborgarråd i Stockholms stad är något oerhört krävande, förutsätter engagemang och kunskap. Vi misstror inte inte Wanngård engagemang för Stockholm men hennes mediala närvaro är minimal och hennes politiska ryggsäck är tom.

MUF Stockholm har granskat Karin Wanngård och släpper idag en vitbok.

– Det är viktigt att veta vem som ska styra Stockholm efter valet. I ena ringhörnan står kompetens och erfarenhet med en stabil allians som vet hur man styr Stockholm. I andra hörnan är det en splittrad opposition vars förhandlingar kommer bli dyrt och dåligt för Stockholm, säger Jessica Rosencrantz.

Vitboken finns för nedladdning nedan.

För mer information
Kontakta Magdalena Schröder
073 – 682 80 52

En vitbok för Karin Wanngård (S) (pdf)

MUF Stockholm besöker Stockholms filmfestival

sommarbio-slider

Under veckan anordnas Stockholms filmfestival och självklart kommer MUF Stockholm att vara där. Under dessa 5 dagar är det beräknat med 5000 besökare per kväll vilket ger oss goda chanser att profilera oss, kampanja och värva mellan kl 16:00 och 21:30.

Med andra ord, ett underbart sätt att avsluta sommarens varma kvällar på.

Vid frågor kontakta

Andrea Ström 
Disktriktsstyrelsen MUF Stockholm
073 399 57 98

Sebastian Ridderskans 
Ombudsman MUF Stockholm 
073 714 89 43

Facebook-eventet