Kommittén

Love Bergström
Ordförande
Telefon: 073 967 14 46
Ansvarsområde: Övergripande ansvar


Jennifer Örtholm

Vice ordförande

Ansvarsområde: Torsdagspubbar

Linnea Bendrot
Ledamot
Ansvarsområde: Strategisk planering

Steffi Johansson Öhman
Ledamot
Ansvarsområde: Grafisk produktion och kommunikation

Annie Östlingsson
Ledamot
Ansvarsområde: Sittningsverksamhet