Kommittén

Ruben Trossmark
Ordförande
Telefon: 070-841 07 85
Ansvarsområde: Övergripande ansvar


Charlotte Törnstrand

Vice ordförande
Telefon: 070-471 81 71
Ansvarsområde: Övergripande ansvar


Timothy Chapman
Ledamot
Telefon: 07x-xxx xx xx
Ansvarsområde: MSU Råd


Sofia Höglund
Ledamot
Telefon: 07x-xxx xx xx
Ansvarsområde: xx


Wilmer Roslund
Ledamot
Telefon: 07x-xxx xx xx
Ansvarsområde: Kampanj


Noa Samenius
Ledamot
Telefon: 076-186 98 64
Ansvarsområde: Onsdagsfika