Distriktsstyrelsen

 

Namn: Magdalena Schröder

Ålder: 26 år
Position: Distriktsstordförande
Ansvarsområde: Övergripande ansvar för distriktetsverksamhet och ledning

Namn: Erik Jonsson

Ålder: 20 år
Position: Förste vice distriktsstordförande
Ansvarsområde: Politisk utveckling

Namn: Felix Andersson

Ålder: 22 år
Position: Andre vice distriktsstordförande
Ansvarsområde: Kommuniation

Namn: Love Bergström

Ålder: 25 år
Position: Ledamot
Ansvarsområde: Moderata Studenter

Namn: Hugo Laigar

Ålder: 21 år
Position: Ledamot
Ansvarsområde: Aktivering

Namn: Diana Mamendi

Ålder: 19 år
Position: Ledamot
Ansvarsområde: Utbildningar

Namn: Marcus Rajkowski

Ålder: 19 år
Position: Ledamot
Ansvarsområde: Föreningar

Namn: Carl Henrik Svenson

Ålder: 26 år
Position: Ledamot
Ansvarsområde: Unga Förtroendevalda

Namn: Fredrik Wallner

Ålder: 26 år
Position: Ledamot
Ansvarsområde: Återvärvning

Namn: Sofia Widegren

Ålder: 22 år
Position: Ledamot
Ansvarsområde: Uppföljning av beslut

Namn: Ruben Trossmark

Ålder: 18 år
Position: Ordförande för MSU Stockholm
Ansvarsområde: Övergripande ansvar för MSU Stockholm

Namn: Charlotte Törnstrand

Ålder: 19 år
Position: Vice ordförande för MSU Stockholm
Ansvarsområde: Övergripande ansvar för MSU Stockholm

Namn: Marie Dahlén

Ålder: 27 år
Position: Adjungerad i distriktsstyrelsen
Ansvarsområde: Chefredaktör för Forum Magazine

Namn: Viktor Norén

Ålder: 25 år
Position: Adjungerad i distriktsstyrelsen
Ansvarsområde: Internationell Sekreterare

Namn: Essie Persson

Ålder: 27 år
Position: Adjungerad i distriktsstyrelsen
Ansvarsområde: Ordförande för MUF Stockholm 20+

 

Kom i kontakt med distriktsstyrelsen

Mail till distriktsstyrelsen genom ombudsman Carl Nordblom: carl.nordblom@moderaterna.se