Försvar

Muf Stockholm vill se ett starkt försvar som kan upprätthålla Sveriges säkerhet och självständighet och försvara landet mot inre såväl som yttre hot. Vi stöder regeringens försvarsreform, och liksom partiet vill vi se att mer resurser tillskjuts försvaret så att det kan klara av sina åtaganden. Vi tror att säkerhet bäst upprätthålls i samarbete med andra. Därför är vi för ett svenskt medlemskap i Nato. Av samma anledning vill vi se att försvaret genom övningar och insatser stärker sin förmåga i samverkan med andra länder. Genom att delta i internationella insatser i andra länder tar vi även vårt ansvar för att upprätthålla fred- och säkerhet även i andra delar av världen.

Boom – där rök försvaret!

Vänsteroppositionens splittring blir extra tydlig i försvarsfrågan. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill genomföra kraftiga nedskärningar i försvaret, vilket Socialdemokraterna måste förhålla sig till. Vad en rödgrön försvarspolitik kommer att innebära för försvaret är med andra ord högst oklart, men att de rödgröna kommer att skära ned i försvaret om de vinner valet är mer än troligt. Alliansen står enade i denna fråga. Vi står bakom ett stärkande av försvaret, vänsteroppositionen vill försvaga det. En röst på Moderaterna är en röst på ett fortsatt starkt försvar.