Jobb

Muf Stockholm vill uppmuntra och ta vara på människors drivkrafter till arbete. Vi tror på alla människors vilja att skapa ett gott liv åt sig själva och andra. Drivkrafter spelar roll för att jobba ett extra skift, sommarjobba under studietiden, eller välja att gå i pension lite senare. Vi säger nej till att höja skatter på arbete och företagande. Vi säger nej till höjda bidrag för de som inte arbetar och vill istället att skatten ska sänkas ytterligare på arbete.

Receptet för fler jobb – ordning och reda i ekonomin, mer handel och förbättrad utbildning

Moderaterna och regeringen tar ansvar för ordning och reda i ekonomin. Sveriges ekonomi är bland de starkaste i Europa. Trots en svår internationell finanskris har vi kunnat genomföra kraftfulla åtgärder för att jobben ska bli fler och välfärden värnas. Det är bara genom stabila offentliga finanser vi kan lägga grund för fler jobb, en ekonomi som växer, en bra skola och en sjukvård som finns där när vi behöver den.

Muf Stockholm vill riva de handelshinder som hindrar svenska företag från att växa. Svenska företag har svårt att växa i Europa och den fria handeln är fortfarande för begränsad. Därför driver vi på för mer frihandel och mindre protektionism. Vägen till fler jobb i Sverige går genom mer handel med omvärlden.

Vi vill fortsätta att stärka och utbilda arbetskraften. Utbildning bygger Sverige starkt och får människor att växa. Vi vill förstärka förskolan, satsa på tidigare och bättre uppföljning av elevernas kunskaper, och införa skolstart vid sex års ålder. Alla elever ska få mer undervisningstid i matematik och möjlighet till både sommarskola och läxhjälp. Vi satsar på lärares karriärmöjligheter och fortbildning. Vi ger särskilt skickliga lärare högre lön och möjlighet att göra karriär i klassrummet.

Muf Stockholm vill att jobben ska komma fler till del. Sedan 2006 har 250 000 fler människor ett jobb, trots en långdragen internationell lågkonjunktur. Samtidigt har utanförskapet minskat med nästan 200 000 personer. Fler jobbar och fler söker jobb. Muf Stockholms inställning är att alla som vill och kan arbeta ska kunna få ett jobb, utifrån egna förutsättningar och med schyssta villkor. Vi vill se fler och bredare vägar in på arbetsmarknaden.

Nystartsjobben, instegsjobben, YA-jobben, sänkta arbetsgivaravgifter för unga, halverad restaurangmoms, RUT- och ROT-avdragen och det särskilda anställningsstödet är viktiga verktyg för att jobben ska komma fler till del och för att nå vårt mål om 350 000 nya jobb till 2020.

Sparka inte Stockholms unga!

Mot vår jobbpolitik står en rödgrön opposition som sällan drar åt samma håll. Miljöpartiet har exempelvis konstaterat att ekonomisk tillväxt inte är eftersträvansvärt; Socialdemokraterna menar att tillväxt är en förutsättning för att jobben ska bli fler och för att välfärdens finansiering ska kunna tryggas. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet går till val på att kraftigt minska antalet arbetade timmar i ekonomin; Socialdemokraterna vill att de ska bli fler.

Därutöver måste Stefan Löfven ta hänsyn till V:s och MP:s kravlistor. Det handlar om skattehöjningar på mellan 30 till 70 miljarder, som bland annat omfattar nya miljöskatter, höjd bolagsskatt, återinförd fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och arvs- och gåvoskatt. Hur mycket kommer skatterna att höjas med en vänsterregering? Det vet vi ingenting om i dagsläget.

Två saker är de däremot eniga om: dels att avskaffa den halverade arbetsgivaravgiften för att anställa folk under 26 år, dels om att avskaffa restaurangmomsen, en åtgärd som skulle slå hårt mot en bransch där många unga får sitt första jobb. De rödgrönas politik hotar därmed ungdomsjobben och försvårar för unga tjejer och killar att komma ut på arbetsmarknaden.

Muf Stockholm vill fortsätta regeringens påbörjade arbete med att sänka trösklarna till arbetsmarknaden och skapa stabila, långsiktiga förutsättningar för en välmående och växande arbetsmarknad. Rösta på Moderaterna för en fortsatt ungdomsvänlig jobbpolitik!