POLITIK

Jobb och ekonomi

Ett jobb är det viktigaste verktyget för att kunna stå på sina egna ben. Med en egen lön följer ekonomisk frihet, och därigenom större frihet att göra det man själv vill. Därför är reformer för fler jobb, reformer för större frihet.

Miljö och klimat

Klimathotet är reellt och en av vår framtids främsta utmaningar – effekt och resultat måste därför alltid ges företräde framför symbolpolitik. MUF Stockholm tror på en miljö- och klimatpolitik präglad av tekniksmarta lösningar och global samverkan. Vi vänder oss emot den tillväxt- och utvecklingsnegativa grundsyn som allt för länge dominerat den miljö- och klimatpolitiska debatten och är istället övertygade om att det går att förena ambitioner om minskade utsläpp med marknadsekonomi, demokrati och äganderätt.

JÄMSTÄLLDHET

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men fokus i jämställdhetsdebatten hamnar ofta fel. Kvotering av miljonärer i börsbolagsstyrelser är en liten fråga jämfört med att kvinnor har lägre sysselsättningsgrad än män eller hedersproblematiken i många utsatta områden.

TRYGGHET

Sverige ska vara ett samhälle där alla ska kunna känna sig trygga. Ingen ska vara rädd för att gå hem ensam på kvällen, och alla ska kunna vara säkra på att polisen och rättsväsendet genomför sitt arbete. Men så är det inte i dag – Sverige har allvarliga problem med brottslighet och otrygghet.

Invandring & integration

Sverige ska fortsätta att vara ett öppet land för den som är i behov av skydd, vill jobba, leva med sin kärlek eller skapa sig ett bättre liv. Men den som kommer hit ska också förväntas anstränga sig och göra rätt för sig. Det måste vara lika skyldigheter för alla.

Välfärd

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men fokus i jämställdhetsdebatten hamnar ofta fel. Kvotering av miljonärer i börsbolagsstyrelser är en liten fråga jämfört med att kvinnor har lägre sysselsättningsgrad än män eller hedersproblematiken i många utsatta områden.

Share This