Jobb och ekonomi

Ett jobb är det viktigaste verktyget för att kunna stå på sina egna ben. Med en egen lön följer ekonomisk frihet, och därigenom större frihet att göra det man själv vill. Därför är reformer för fler jobb, reformer för större frihet.

Det måste löna sig att jobba. Den som varje månad sliter för att göra sig förtjänt av sin lön, ska också få behålla mer av sin lön. Och den som inte jobbar, trots att den kan, ska inte kunna få ut mer pengar varje månad av att leva på bidrag än vad den hade fått om den tagit ett jobb. Egen försörjning ska alltid premieras. Därför behöver inkomstskatterna sänkas och bidragstak införas.

Fler unga ska kunna få in en första fot på arbetsmarknaden. Idag präglas svensk arbetsmarknad av många regler som gör det svårt för unga, eller människor som nyligen kommit till Sverige, att komma in på arbetsmarknaden och få ett första jobb. ”Lång och trogen tjänst” premieras framför kompetens och hårt arbete. Vi vill därför se en omfattande reformering av LAS, däribland ett avskaffande av de så kallade turordningsreglerna. 

Företag måste få lättare att anställa folk. Idag behöver företag betala mycket dyra avgifter till staten för att anställa en person – en så kallad arbetsgivaravgift. För oss som jobbar blir arbetsgivaravgiften som en dold skatt, vi ser den inte i våra lönebesked, men för arbetsgivaren medför den att jag som anställd kostar avsevärt mycket mer pengar än enbart min lön. Vi vill därför sänka arbetsgivaravgifterna. Sänkta arbetsgivaravgifter kommer inte påverka din lön, men det kommer påverka hur många arbetsgivaren kan anställa

Share This